Kupi Dobru torbu

Dobru torbu su do sada kupili

Organizacija koja kroz programe Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva i Građansko društvo za budućnost podržava organizacije građanskog društva da delotvornije ostvare uticaj na zajednicu u kojoj žive. Programe finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).