Kupi Dobru torbu

Dobru torbu su do sada kupili

Udruženje građanki čija je misija osnaživanje i organizovanje žena iz marginalizovanih društvenih grupa.