Kupi Dobru torbu

Svaka Dobra torba nosi potpis žene koja je sašila.

Deo velike porodice proizvođačica Dobre torbe, žene iz cele Srbije postaju preko lokalnih ženskih udruženja. Uglavnom su to žene bez stalnog zaposlenja i redovnih prihoda, koje žive u sredinama gde im se ne otvara lako perspektiva za ekonomsku sigurnost i život dostojniji čoveka. Zato je svaka prodata Dobra torba za proizvođačicu velika, konkretna podrška i dokaz da, kada dobije priliku, može da uradi mnogo za sebe i svoju porodicu.

dobra torba

U proizvodnju Dobre torbe može da se uključi svaka žena koja ume da šije i ima sasvim običnu mašinu za šivenje. Radeći kod kuće, sama može da odredi kada će i koliko vremena posvetiti šivenju.

Kao ranjiva grupa, žene podnose veće žrtve tokom društvenih kriza. Iako imaju više obaveza i manje slobodnog vremena, ćešće je njihov rad taj koji je neplaćen i nedovoljno vrednovan – 13 odsto svih žena i 24 odsto žena u dobi od 55 do 64 godine ima status neplaćenog člana domaćinstva koji radi u porodičnoj delatnosti ili na poljoprivrednom imanju. Žene su brojnije u populaciji nezaposlenih i u proseku imaju manja primanja od muškaraca zaposlenih na istim poslovima.

Ekonomska zavisnost i neravnopravnost izvor su mnogih drugih negativnih pojava u društvu, koje ugrožavaju život i dostojanstvo žena. Dobra torba je korak ka drugačijem, boljem položaju žena.

U proizvodnju Dobre torbe do sada su se uključila udruženja:

Ženska multietnička grupa Seleuš

seleusUdruženje je osnovano 1999. godine u mestu Seleuš kod Alibunara. Okuplja sve generacije žena i bavi se ekonomskim osnaživanjem žena kroz edukaciju o praktičnim veštinama i proizvodnju (šivenje i uzgoj eko hrane), kao i negovanjem kulturnog nasleđa i zaštitom ljudskih i manjinskih prava.

www.zmg-seleus.org.rs

Aktiv žena bački jarak

backi jarakUdruženje je osnovano 2000. godine u Temerinu. Bavi se humanitarnim radom (prvenstveno pomaže starijima i deci), negovanjem baštine, promocijom volonterskog rada i ženskog preduzetništva. Članice svih generacija šiju različite tekstilne proizvode i kreiraju različite rukotvorine koje spajaju tradicionalno i moderno.

www.aktivzenabj.com

Klub žena Hera

heraUdruženje je osnovano 2001. godine u Bačkoj Topoli. Bavi se ekonomskim osnaživanjem žena i borbom za rodnu ravnopravnost – između ostalog, ima i aktivnu SOS liniju za žene, žrtve nasilja. Članice proizvode različite tekstilne proizvode.

Udruženje žena Ravno

ravnoUdruženje je osnovano 2006. godine u Ćupriji. Pomaže socijalno ugroženima pri nalaženju zaposlenja, bavi se promocijom omladinskog preduzetništva i pruža podršku nezbrinutoj deci. Članice šiju proizvode od pusta, vunene tkanine izrađene specifičnom tehnikom.

Udruženje za negovanje tradicije Izvor

IzvorUdruženje je osnovano 2005. godine u Knjaževcu. Bavi se negovanjem tradicije – folklora i narodne umetnosti. Proizvodi kolekciju etno odeće i poseduje izložbeni prostor i prodavnicu u Knjaževcu, prodavnicu suvenira na Staroj planini i izložbenu postavku narodnog stvaralaštva u Ćustivici.

www.izvor.org.rs

Preuzmi flajer