Kupi Dobru torbu

Blog Dobre torbe

Prvih 6 meseci poslovanja je ključno za pokretanje svakog biznisa, to je trenutak kada vas svi biznis konsultanti savetuju da se osvrnete na rezultate vašeg poslovanja i zajedno sa timom odlučite kako ćete dalje razvijati vaše preduzeće.

Kao i sa svakim drugim biznisom, prvih 6 meseci poslovanja Dobre torbe je za nas bilo uzbudljivo i emotivno iskustvo, tokom kojeg je ceo tim učio i predano radio na prevazilaženju svih poteškoća i postizanju prvih uspeha.

U Beogradu su u aprilu dodeljene Evropske nagrade za CSR partnerstvo, koje se od ove godine prvi put dodeljuju u čak 28 zemalja širom Evrope. Konkurs sprovode međunarodne organizacije CSR Europe i Business in the Community u saradnji sa partnerskim organizacijama širom Evrope, a uz podršku Evropske komisije.U Srbiji su konkurs organizovali Smart kolektiv - nacionalni partner CSR Europe i Forum poslovnih lidera - koalicija društveno odgovornih kompanija u Srbiji. Evropska nagrada za CSR partnerstvo dodeljuje se sa ciljem da doprinese vidljivosti dobrih CSR praksi, podigne svest o pozitivnoj ulozi koju poslovni sektor može imati u društvu i istakne najbolje evropske projekte međusektorske saradnje.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) – Savez gradova i opština Srbije krajem maja ove godine organizovala je skup o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou pod nazivom „Građani, građanke i lokalne politike“. Predstavnici Saveza kažu da je ovo bila samo jedna od aktivnosti koju u ovoj oblasti sprovode u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“, koji finansira Kraljevina Švedska. Jedna od pet tematskih komponenti u okviru ovog programa jeste rodna ravnopravnost na lokalnom nivou.

Kako i zašto se baš Dobra torba našla na ovoj konferenciji i kakva je uloga socijalnog preduzetništva u borbi za ekonomsku nezavisnost i bolji položaj žena u društvu - saznajte u našem razgovoru sa timom SKGO!