Kupi Dobru torbu

Blog Dobre torbe

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) – Savez gradova i opština Srbije krajem maja ove godine organizovala je skup o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou pod nazivom „Građani, građanke i lokalne politike“. Predstavnici Saveza kažu da je ovo bila samo jedna od aktivnosti koju u ovoj oblasti sprovode u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija“, koji finansira Kraljevina Švedska. Jedna od pet tematskih komponenti u okviru ovog programa jeste rodna ravnopravnost na lokalnom nivou.

Kako i zašto se baš Dobra torba našla na ovoj konferenciji i kakva je uloga socijalnog preduzetništva u borbi za ekonomsku nezavisnost i bolji položaj žena u društvu - saznajte u našem razgovoru sa timom SKGO!

Lokalne politike - put do kvalitetnijeg života građana i građanki

Veliki deo naših svakodnevnih aktivnosti zavisi upravo od politika i usluga koje se kreiraju i sprovode na lokalnom nivou (grejanje, uređenje ulica, iznošenje smeća, javna rasveta, prevoz, administracija, itd.), a kvalitet ovih usluga utiče na kvalitet života svih nas - građana i građanki. Kako rodna perspektiva omogućuje bolji kvalitet, bolju efikasnost i pravedniju distribuciju dobara u društvu, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) maksimalno podržava uvođenje rodne perspektive u sve politike na lokalnom nivou. U tu svrhu, u proteklih godinu i po dana osnovali smo Radnu grupu i Ekspertski tim SKGO za rodnu ravnopravnost, izvršili smo rodnu analizu u nekoliko tematskih oblasti na lokalnom nivou (javne nabavke, pravna pomoć, sport, stipendije, pomoć starima i dr.), prikupili smo podatke iz 115 gradova i opština Srbije i kreirali bazu podataka o stanju i kapacitetima za uvođenje rodne perspektive u lokalnim samoupravama Srbije (www.rr.skgo.rs), a brojne aktivnosti u ovoj oblasti tek slede.

Neophodna promena na svim poljima

Činjenica je da su žene iako obrazovanije, teže zapošljiva kategorija stanovništva, da su zbog toga često ekonomski zavisne od svojih partnera ili roditelja, da zbog toga trpe nasilje u porodici ili su prinuđene da obavljaju značajan deo neplaćenog rada, a jasno je da iz takve životne situacije ne mogu da osvoje političku scenu. A onda opet, zato što ne učestvuju u odlučivanju, nisu u mogućnosti da se izbore za svoj pravedniji položaj u ekonomiji, društvu i porodici. Pošto je reč o začaranom krugu koji nema početak, najbolja strategija da se on prekine je da se napadne sa svih strana, tako da verujemo da je neophodna promena na svim poljima: u ekonomiji, privatnoj i javnoj sferi. Sve je podjednako i veoma važno!

Socijalno preduzetništvo smanjuje neravnopravnost

Žene su suočene s brojnim preprekama (diskriminacijom) na tržištu rada, te njihovi potencijali ostaju nedovoljno iskorišćeni u ekonomiji.

Socijalno preduzeće radi u interesu zajednice i zapošljava najugroženije članove društva, one koji na tržištu nemaju jednake mogućnosti, dakle, i žene. Na taj način ono doprinosi socijalnoj koheziji, povećava zaposlenost i smanjuje neravnopravnost. Evropska komisija prepoznala je značaj socijalnog preduzetništva i posvećeno se bavi stvaranjem povoljnih (finansijskih) uslova za njega u zemljama članicama, pošto su ravnopravnost i ljudska prava među osnovnim vrednostima Evropske unije.

„Na istom smo zadatku“

Socijalno preduzetništvo kao takvo jedan je od najznačajnih alata u prevazilaženju izazova na koje nailaze posebno društva u tranziciji. Značaj ovih preduzeća mora biti priznat. U okviru aktivnosti Radne grupe za rodnu ravnopravnost već smo načeli ovu temu i krenuli da je rasvetljavamo. Praktična politika i naš program svakako će promovisati ekonomski razvoj koji vodi ka ravnopravnosti. Samo ekonomski osnažena osoba prerasta u socijalno osnaženu, građanina ili građanku koji želi da se njegov/njen glas čuje i čiji se glas čuje. U tom smislu, na istom smo zadatku.

Dobra torba pravi hit za „građane i građanke“

Za Dobru torbu smo čuli na Tviteru i ideja o angažovanju nezaposlenih žena koje ove torbe šiju po narudžbini i na taj način sebi i porodici obezbeđuju zaradu, veoma nam se dopala. Razmišljali smo koja je to adekvatna prilika da mi kao SKGO podržimo ovu akciju, i brzo smo došli da pravog rešenja: Konferencija o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou „Građani, građanke i lokalne politike“ bila je najbolje mesto za to. Upravo skup na kojem je trebalo da razgovaramo o stvaranju jednakih šansi za muškarce i žene bio je prava adresa za slanje podrške inicijativi koja je usmerena na ekonomsko osnaživanje žena.

Dobra torba bila je pravi hit na našem skupu i učesnici su zaista zdušno podržali ovu ideju. Dogodilo se i nešto neočekivano: Dobra torba se pokazala i kao odličan modni aksesoar, pošto su naši učesnici i učesnice vrlo brzo pronašli atraktivne načine nošenja i primene ove torbe. U šali smo kasnije pričali kako je tokom našeg događaja održana i kraća modna revija „Dobra torba“.

Konferencijski poklon sa pravom porukom

Dobra torba bila je ne dobar, već odličan izbor za nas! Dobili smo proizvod koji lepo nosi poruku koju smo želeli da pošaljemo, proizvod koji se i kasnije može koristite za različite namene (od kancelarije do pijace), a ono što je bez sumnje najvažnije jeste da smo odlukom da Dobra torba bude naš konferencijski poklon podržali odličnu inicijativu o stvaranju ekonomski nezavisnih žena.

Imajući sve ovo u vidu, sigurni smo da će Dobra torba biti naš izbor i za naredne događaje koje organizujemo. Takđe, nadamo se da će i druge organizacije, institucije i korporacije, slediti primer i na taj način širiti glas i jačati podršku ovoj i sličnim inicijativama.